TYÖKÄSINEIDEN
KEMIKAALIPITOISUUS

Viime vuosina on keskitytty enemmän turvallisuuteen ja suojeluun puhuttaessa tuotteista, jotka joutuvat kosketuksiin ihon kanssa. Siksi me olemme OX-ON päättäneet aloittaa näihin ongelmakohtiin liittyvät vuoropuhelun. 

TYÖKÄSINEIDEN KEMIKAALIPITOISUUS


Monet työkäsineet tehdään tekokuidusta, eli kemikaaleista. EU on lisännyt kuluttajien suojelua ja oikeudellisia vaatimuksia tuotteiden sisältämien haitallisia aineiden suhteen – ja tämä koskee myös työkäsineitä.

Tekstiili- ja nahkatuotteissa korostetaan muun muassa atsoväri-, ftalaatti-  täyteaine- (PAH/PAK) ja kromipitoisuuksia.

Tämän lisäksi lasten tuotteita koskevat vaatimukset (kuten lasten käsineet) on lisätty äskettäin. Tässä suhteessa viranomaisvalvonta on tärkeää, jotta voidaan osoittaa, että tuote on testattu ja hyväksytty.     

OX-ON on sosiaalisesti vastuullinen yritys. Varmistaaksemme tuotteidemme turvallisuuden teemme läheistä yhteistyötä sertifioidun Hanse Control  -tuotteidentestausinstituutin kanssa. OX-ON-tuotteemme testataan ja tarkastetaan intensiivisesti, jotta varmistetaan, etteivät ne sisällä vaaralisia aineita.

Yhteistyö on osoittautunut välttämättömäksi, koska sen avulla olemme havainneet selkeästi, että halvimmat raaka-aineet sisältävät todenäköisemmin haitallisia kemikaaleja jne.

Meidän terävän kontrollin avulla olemme pystyneet mitätöimään vaarallisten aineiden riskin ilman että tuotteista on tullut huomattavasti kalliimpia. Jäljelle on jäänyt kuitenkin yksi ratkaisematon haaste, joka on haaste kaikille nahkatuotteita maahantuoville yrityksille.


 

NAHKAN KROMI 6 PITOISUUS


Nahkan säilönnässä käytetään Krom3:sta, jota pidetään vaarattomana.

Mutta tuntemattoman kemiallisen reaktion seurauksena kromi 3 voi muuttua krom 6:ksi, joka on REACHin vaarallisten aineiden listalla. Muutos esiintyy yleensä pitkän ajan kuluttua nahan parkitsemisesta, ja sen uskotaan olevan oikeutettua, koska kun nahka poistetaan pakkauksesta, se joutuu alttiiksi ulkoisille vaikutteille, kuten valon, lämpötilan ja kosteuden muutoksille.

Kemistit ja nahka-asiantuntijat tukevat tätä teoriaa, ja siksi viime vuosina markkinoilta on vedettytakaisin lähes kaikenlaisia nahkatavaroita - valitettavan usein jälleenmyyjän maine vahingoittuu tämän vuoksi esim. negatiivisen uutisoinnin seurauksena. 

Me OX-ON haluamme, että vaarallisten aineiden pitoisuuksia kontrolloidaan enemmän (mukaan lukien kromi 6 nahassa), ja siksi olemme päättäneet suositella kromipitoisten nahkakäsineiden korvaamista joko muovikäsineillä tai nahkahanskoilla, joiden parkitsemisprosessissa ei ole käytetty kromia, kuten esim. meidän OX-ON ECO -tuotesarjan kromittomat nahkahanskat.

 

Ystävällisin terveisin,
OX-ON A/S

Sweden,England,Norway,Denmark
se,gb,no,dk