OX-ON ON ISO-SERTIFIOITU

OX-ON on sertifioitu ISO 9001:2015 -laatujärjestelmän mukaisesti

ISO 9001 on hallintatyökalu, jolla varmistetaan, että kaikki organisaatiossa keskittyvät parannusten tekemiseen ja yrityksen kilpailukyvyn ylläpitämiseen. Laadunhallintajärjestelmää sovelletaan kaikkeen yrityksen toimintaan, ja sitä testataan jatkuvasti sisäisten tarkastusten avulla vakiintuneiden suunnitelmien mukaisesti. OX-ON:ssä käytämme ISO 9001:tä yhteisenä työkaluna päivittäisessä työssämme ja olemme kaikki sitoutuneita noudattamaan tätä laatujärjestelmää. 

Laadunhallintajärjestelmän tavoitteisiin sisältyvät

  • asiakasvaatimusten noudattaminen
  • vastuun ja asiantuntemuksen luominen toiminnassa, joka voi vaikuttaa laatuun, sekä tarvittavien resurssien määrääminen
  • riskien tunnistaminen, luokittelu ja hallinta
  • tarvittavien laadunhallintatoimintojen suunnittelun ja toteutuksen varmistaminen
  • korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden aloittaminen jatkuvaa järjestelmän parantamista varten
  • ISO 9001:2015 -standardin ja asiaankuuluvien säädösten vaatimusten noudattaminen.

Tel.: +358 400 413 166

Opastamme ja autamme aina mielellämme oikean tuotteen valinnassa.
info@ox-on.fi