Myynti- ja toimitusehdot

Yleistä tietoa

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, kaikkiin toimituksiin OX-ON A/S:ltä sovelletaan seuraavia myynti- ja toimitusehtoja.

 

Hinnat

Kaikki hinnat ovat ilman ALV:a ja muita veroja.

OX-ON A/S pidättää oikeuden muuttaa hintoja ilman ennakkoilmoitusta valuuttakurssien, tullien, maksujen, verojen, raaka-aineiden hintojen yms. muutosten vuoksi. Mahdolliset lain määräämät verot näkyvät erikseen kustakin tuotteesta. Muista hinnankorotuksista ilmoitetaan vähintään kuukauden irtisanomisajalla.

 

Jotkin hinnastossa olevat tuotteet ovat erikoistilattavia, ja niiden toimitusaika on tavallisesti pidempi.

 

Tuotetiedot

Sivustoissa, tuotetiedoissa tai hinnastoissa olevat tiedot ovat sitovia vain siltä osin kuin sopimuksessa niihin nimenomaisesti viitataan.

 

Maksu

Koko laskusumma erääntyy maksettavaksi 30 päivän kuluttua laskun päiväyksestä, ellei kirjallisesti toisin sovita. Jos maksua ei suoriteta ajoissa, OX-ON A/S on oikeutettu veloittamaan korkoa, joka on 1,5 % laskusummasta kutakin alkavaa kuukautta kohti.

 

Omistusoikeuden säilyttäminen

Myyty tuote on OX-ON A/S:n omaisuutta, kunnes maksu on kokonaisuudessaan suoritettu.

 

Toimitus

Toimitus tapahtuu DPU (Incoterms 2020) ostajan ilmoittamaan osoitteeseen. Tilauksista, jotka ovat alle DKK 2 500 ilman ALV:tä, peritään rahdista.

 

Tilauksista, jotka ovat alle DKK 1 000 ilman ALV:tä, peritään käsittelymaksu DKK 100.

 

Toimitusajat ovat arvioituja ja ei-sitovia, ellei toisin ole sovittu ja OX-ON A/S kirjallisesti niin vahvistanut.

Tutkimus- ja reklamaatiovelvollisuus

Ostajan vastuulla on tarkistaa, että tavarat ovat virheettömiä heti toimituksen yhteydessä.

Reklamaatiot vioista ja puutteista on esitettävä OX-ON A/S ‑yhtiölle 5 kalenteripäivän sisällä toimituksesta tai sen jälkeen, kun vika tai puute on löydetty tai olisi pitänyt löytää.

 

Jos ostaja saa OX-ON A/S:n tavaroista tai niiden osista reklamaatioita ostajan asiakkailta tai muilta OX-ON A/S:n tavaroiden käyttäjiltä, ostajan on sitten lähetettävä / jätettävä reklamaatio kirjallisesti OX-ON A/S ‑yhtiölle 5 kalenteripäivän sisällä. Jos ostaja ei noudata tätä velvoitetta, ostaja ei saa myöhemmin tehdä vikoja tai reklamaatiovaatimuksia OX-ON A/S ‑yhtiölle. Samoin OX-ON A/S:n ja ostajan välisissä suhteissa ostajan on vapautettava OX-ON A/S kaikista vaatimuksista, jotka ostajan asiakkaat ovat esittäneet suoraan OX-ON A/S:lle.

 

Jos ostaja ei ole jättänyt kirjallista reklamaatiota 12 kuukauden kuluessa toimituspäivästä, ostaja ei saa tehdä puute-, korvaus- tai takuupyyntöjä tai pyytää muita korjaustoimenpiteitä.

 

Vastuu

OX-ON A/S on vastuussa Tanskan lain yleisten sääntöjen mukaisesti näistä ehdoista johtuvista rajoituksista.

 

OX-ON A/S voi määrällisten vikojen tapauksessa suorittaa toimituksen kohtuullisessa ajassa, jolloin ostaja ei voi vedota suorittamatta jättämiseen.

 

Vastuun rajoitus

OX-ON A/S on vastuussa OX-ON A/S:n toimitusten vioista vain, jos ostaja on käyttänyt niitä asianmukaisella ja perustellulla tavalla ja OX-ON A/S:n antamien ohjeiden mukaisesti.

 

OX-ON A/S ei missään olosuhteissa ole vastuussa mistään toiminta-, aika- tai voittomenetyksistä, liikearvon menetyksestä tai muista epäsuorista menetyksistä, jotka ostajalle tai ostajan asiakkaille tai muille OX-ON A/S:n toimitusten käyttäjille aiheutuvat.

 

Muutoksenhakukeinot

Jos toimituksessa esiintyy virheitä tai puutteita, OX-ON A/S:llä on oikeus korjata ne vaihtamalla, korjaamalla tai hyvittämällä sen mukaan, mitä OX-ON A/S pitää oikeana ratkaisuna.

 

Palautetut tavarat

Virheettömät tavarat saa palauttaa vain, jos siitä on ennakkoon sovittu OX-ON A/S:n kanssa. Edellytyksenä on myös, että tavarat palautetaan alkuperäisissä ja vahingoittumattomissa pakkauksissa, että ne on ostettu viimeisten 6 kuukauden aikana ja että ne ovat markkinoitavissa ja myyntikunnossa. Käsittelykustannusten kattamiseen osittain lasketaan laskun määrästä vähintään 20 %. Palautettuja tavaroita, joiden yhteisarvo on alle DKK 100,00, pl. ALV, ei hyväksytä.

 

Palautetut tavarat on osoitettava OX-ON A/S:n osoitteeseen ilmaisella toimituksella ja laskun jäljennös on toimitettava liitteenä. Jos laskun jäljennöstä ei ole mukana, tavarat palautetaan asiakkaalle.

 

Erikoistilauksia ja erikoistuotteita ei koskaan oteta takaisin.

 

Tuotevastuu

OX-ON A/S on vastuussa tuotteesta tuotevastuulain sääntöjen mukaisesti. OX-ON A/S on suojattu 10 000 000 DKK:n tuotevastuuvakuutuksella.

 

Ylivoimainen este

OX-ON A/S on vapautettu vastuusta, jos virheellinen tai viivästynyt toimitus johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseen esteeseen sisältyy sota, mobilisaatio, kansalliset/paikalliset mellakat ja levottomuudet, hallituksen tai paikallisten viranomaisten interventiot, lakko, saarto tai sulku, vienti- tai tuontikiellot, valuuttarajoitukset, luonnonkatastrofit tai muut äärimmäiset sääolosuhteet, tulipalo ja takavarikot, tietotekniikan tai infrastruktuurin kaatumiset ulkoisen verkkohyökkäyksen vuoksi ja muut olosuhteet, jotka ovat OX-ON A/S:n kohtuullisen hallinnan ulkopuolella.

 

Sovellettava lainkäyttövalta ja sovellettava laki

OX-ON A/S:n ja ostajan välisiin sopimuksiin liittyvät riidat on ratkaistava Tanskan lainsäädännön mukaan Sønderborgin tuomioistuimessa.