Kemikaaliluettelo

Alla olevasta kemikaaliluettelosta näet, mitkä kemikaalit sisältyvät EN ISO 374 -standardin mukaiseen testiin. Kaikkia kemikaaleja ei testata jokaisessa testissä, vain niitä .....
   Koodi Kemikaali 
CAS-koodi
 Kategoria
   A  Metanoli  67-56-1  Primäärinen alkoholi
   B  Asetoni  67-64-1  Ketoni
   C  Asetonitriili  75-05-8  Nitriili
   D  Dikloorimetaani  75-09-2  Kloorattu parafiini
   E  Hiilimetaani  75-15-0  Rikkiä sisältävä orgaaninen yhdiste
   F  Tolueeni  108-88-3  Aromaattinen hiilivety
   G  Dietyyliamiini  109-89-7  Amiini

 H  Tetrahydrofuraani  109-99-9  Heterosyklinen ja eteerinen yhdiste
   I  Etyyliasetaatti  141-78-6  Esteri
   Y  n-heptaani  142-82-6  Tyydyttynyt hiilivety
   K  Natriumhydroksidi 40 %   
 1310-73-2  Epäorgaaninen emäs
   L  Rikkihappo 96 %
 7664-93-9    Epäorgaaninen mineraalihappo (hapettava)
   M  Typpihappo 65 %
 7697-37-2      Orgaaninen mineraalihappo (hapettava)
   N  Etikkahappo 99 %
 64-19-7  Epäorgaaninen happo
   O  Ammoniakki 25 %
 1336-21-6  Epäorgaaninen emäs
   P  Vetyperoksidi 30 %
 7722-84-1  peroksidi
   S  Fluorivetyhappo 40 %
 7664-39-3  Epäorgaaninen mineraalihappo
   T  Formaldehydi 37 %
 50-00-0  Aldehydi

Tel.: +358 400 413 166

Opastamme ja autamme aina mielellämme oikean tuotteen valinnassa.
info@ox-on.fi