SNR-arvo ja laskenta

Mikä on SNR-arvo?


SNR-arvo (yksinkertaistettu melutason vähennys) on kuulosuojaimen yleisen melun vaimenemisen (vähentämisen) mittari. 


Kun melu mitataan työpaikalla, kuulosuojaimen SNR-arvo voidaan vähentää mittauksesta. Melutason on alennuttava arvoon 70–75 dB (desibeleihin), jotta kuulosuojaimet vähentävät melua riittävästi.

Laskeminen


Katso tämä esimerkki moottorisahan lasketusta melualtistuksesta (dB):

> MELUTASO MOOTTORISAHASTA  109 dB
> KUULOSUOJAIMEN VAIMENNUS
(käytettäessä esim. OX-ON D3 Comfort)
 –34 dB
> MELU, JOLLE KORVA ALTISTUU  = 75 dB

 

Lisätietoja


Kuinka lukea kuulosuojainten merkintöjä:

https://hoereforeningen.dk/viden-om/stoej/stoej-paa-jobbet/


https://amid.dk/da/regler/at-vejledninger/hoerevaern-d-5-2-2/


https://amid.dk/regler/at-vejledninger/maaling-stoej-arbejdspladsen-d-7-4/

Tel.: +358 400 413 166

Opastamme ja autamme aina mielellämme oikean tuotteen valinnassa.
info@ox-on.fi