Putoamissuojauksen 10 käskyä

1. Jos putoamisvaara on olemassa, putoamissuojainta on käytettävä


Jos suoritettavaan tehtävään sisältyy yli 2 metrin pystysuora putoamisvaara tasaiselle työalueelle, putoamissuojainta ON KÄYTETTÄVÄ.

 


2. Jokainen työtehtävä on arvioitava


Kun suunnitellaan putoamissuojainten kanssa tehtävää työtä, on otettava huomioon kaikki suojainten käyttöön liittyvät fyysiset tai henkiset rasitukset, haitat ja vastaavat seikat.

 


3. Kiinnityspisteen on kyettävä kestämään 1 200 kg:n vastus


Se on mahdollisuuksien mukaan asetettava pään korkeuden yläpuolelle.

 


4. Putoamispituutta laskettaessa on otettava huomioon suojaimen käyttäjän pituus


Tarraimia käytettäessä on tärkeää laskea vaadittu välys. Lisätietoja maavarasta on tuotteen käyttöoppaassa.

 


5. Ohjaus ja testaus. Vaatimus ennen varusteiden käyttöä


Putoamissuojain on luokan 3 tuote. Tämä tarkoittaa, että väärinkäyttö voi johtaa vakaviin ruumiinvammoihin tai pahimmassa tapauksessa kuolemaan. Siksi perusteellinen ohjaus ja testaus ennen käyttöä on välttämätöntä, ja yrityksen ylin johto on vastuussa ohjauksen toteuttamisesta.

 


6. Valjaissa riippuminen on vaarallista – siksi on laadittava evakuointisuunnitelma


Putoamissuojausta käytettäessä laki edellyttää, että pelastus- ja evakuointisuunnitelma on laadittu. Suunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että pudonnut henkilö, joka roikkuu nyt putoamissuojaimessaan, voidaan nopeasti pelastaa tai laskea alas ja säästää näin riippumisen aiheuttamilta vammoilta. Riippuminen voi johtaa veritulppiin alle puolessa tunnissa.

 


7. Käyttäjän painoa on verrattava varusteiden teknisiin tietoihin


Putoamissuojauksen käyttäjän enimmäispaino voi vaihdella. Lisätietoja käyttäjän painosta on tuotteen käyttöoppaassa.

 


8. Varusteet on rekisteröitävä ennen ensimmäistä käyttökertaa


Varusteista on pidettävä lokikirjaa, ja ensimmäisen käytön päivämäärä, sarjanumero sekä valmistuspäivämäärä on merkittävä muistiin.

 


9. Varusteet on lähetettävä tarkastettavaksi välittömästi putoamisen jälkeen


Putoamisen jälkeen varusteita ei saa enää käyttää. Valjaat ja nauhoilla tai köysillä varustetut tuotteet on hävitettävä. Suuret vaijeriosat on lähetettävä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

 


10. Varusteet on lähetettävä tarkastettavaksi vähintään kerran vuodessa


Koulutetun toimivaltaisen henkilön on tarkastettava putoamissuojaimet vähintään kerran vuodessa. Henkilön on kyettävä esittämään voimassa oleva todistus, joka osoittaa "henkilön toimivaltaisuuden putoamissuojauksen silmämääräisessä tarkastuksessa". 

Tel.: +358 400 413 166

Opastamme ja autamme aina mielellämme oikean tuotteen valinnassa.
info@ox-on.fi