Myynti- ja toimitusehdot

Yleistä

Jokaisen OX-ON A/S:n toimituksen kohdalla, ellei muusta ole kirjallisesti sovittu, noudatetaan seuraavia myyntija toimitusehtoja.

   

Hinnat

Kaikki hinnat ovat ilman arvonlisäveroa ja muita mahdollisia maksuja.

OX-ON A/S pidättää itselleen oikeuden hintamuutoksiin ilman etukäteisvaroitusta, jotka johtuvat valuuttakurssitullimaksu- ja muista maksumuutoksista, veroista, raaka-ainehinnoista mm. Mahdolliset lain asettamat maksut näkyvät erityisinä tuotelinjoina yksittäisten tuotteiden kohdalla. Muiden hinnankorotusten kohdalla noudatetaan yhden kuukauden varoitusaikaa.

Jotkut hinnaston tuotteet ovat hankintatuotteita ja niiden toimitusaika on normaalia pidempi.

   

Tuotetiedot

Sivustoissa, tuotetiedoissa tai hinnastoissa olevat tiedot ovat sitovia vain siltä osin kuin sopimuksessa niihin nimenomaisesti viitataan.

   

Maksu

Koko laskusumman maksuehto on 30 päivää laskun päiväyksestä, ellei muusta ole kirjallisesti sovittu. Mikäli laskua ei makseta ajoissa, OX-ON A/S perii 1,5 % koron laskusummasta jokaiselta alkaneelta kuukaudelta, kunnes lasku on maksettu.

   

Omistajuus

Myyty tavara pysyy OX-ON A/S:n omistuksessa, kunnes se on kokonaan maksettu.

   

Toimitus

Toimitusehto on DPU (Incoterms 2020) ilmoitettuun osoitteeseen. Alle EUR 1000, ilman arvonlisäveroa, tilauksiin lisätään rahtikustannukset.

Alle EUR 500, ilman arvonlisävero, tilauksiin lisätään rahtikustannus EUR 15.

Toimitusajat ovat likimääräisiä eivätkä sitovia, ellei muusta ole erikseen kirjallisesti sovittu ja vahvistettu OX-ON A/S: toimesta.

   

Tarkastusvelvollisuus ja reklamaatio

Ostaja on toimituksen yhteydessä velvollinen tarkastamaan tavarat vikojen varalta.
Vikoja ja puutteita koskeva reklamaatio on toimitettava OX-ON A/S:lle viimeistään 5 kalenteripäivän kuluessa toimituksesta tai siitä kun puute on tai olisi pitänyt huomata.

Jos ostaja vastaanottaa OX-ON A/S:n tavaroita tai niiden osia koskevan reklamaation asiakkaaltaan tai muilta OX-ON A/S:n tavaroiden käyttäjiltä, ostajan on viimeistään 5 kalenteripäivän kuluessa toimitettava tai edelleen toimitettava kirjallinen reklamaatio OX-ON A/S:lle. Jos ostaja ei noudata tätä velvollisuutta, ostaja ei myöhemmin voi vaatia puutteiden korjausta tai korvausta OX-ON A/S:ltä, toisin kuin OX-ON A/S:n välisen suhteen kohdalla, ostaja ja OX-ON A/S vapautetaan kaikista korvausvaatimuksista, jotka ostajan asiakas on suoraan vaatinut OX-ON A/S:ltä.

Mikäli ostaja ei ole 12 kuukauden sisällä toimitusajankohdasta toimittanut kirjallista reklamaatiota, ostajalla ei ole oikeutta vaatia mitään tavaran puutteita, korvaamista tai takuita koskevia korvauksia tai muita toimenpiteitä.

   

Vastuu

OX-ON A/S vastaa Tanskan lain yleisten asetusten ja niiden rajoitusten noudattamisesta, jotka koskevat näitä ehtoja.

OX-ON A/S voi suurten puutteiden kohdalla suorittaa toimituksen jälkikäteen suhteellisen ajan kuluessa, jolloin ostaja ei voi vedota mihinkään rikkomukseen.

   

Vastuun rajoitus

OX-ON A/S vastaa vain OX-ON A/S:n toimitusten vioista, jos ostaja on käyttänyt tuotteita oikealla tavalla ja
noudattanut OX-ON A/S:n mahdollisia ohjeita.

OX-ON A/S ei ole missään tapauksessa vastuussa toimintatappioista, viivästyksistä, tulojen menetyksestä tai liikearvon menetyksistä tai muista välillisistä ostajan tai ostajan tai muiden OX-ON A/S:n toimitusten käyttäjien menetyksistä.

   

Korjaustoimenpiteet

Toimitettujen tavaroiden puutteiden tai vikojen kohdalla OX-ON A/S:llä on oikeus auttaa tavaroiden
vaihtamisessa, korjaamisessa tai hyvittämisessä sen mukaan, minkä OX-ON A/S katsoo olevan oikea ratkaisu.

   

Palautustavarat

Virheettömät tavarat voidaan palauttaa vain, jos siitä on etukäteen sovittu OX-ON A/S:n kanssa. Lisäksi
edellytetään, että tavarat palautetaan alkuperäisessä ja vahingoittumattomassa pakkauksessa, ja tavarat on ostettu viimeksi kuluneiden 6 kuukauden sisällä ja ovat markkina- ja myyntikelpoisia. Käsittelykustannusten osittaista korvaamista varten vähennetään min. 20 % laskusummasta. Palautustavaroita, joiden yhteisarvo on alle EUR 100,00 ilman arvonlisäverso, ei voida palauttaa.

Palautustavarat on lähetettävä OX-ON A/S:n osoitteeseen, vapaasti laskukopion kanssa. Mikäli laskukopio
puuttuu, tavara palautetaan asiakkaalle.

Hankintatuotteita ja erikoistuotteita ei voi palauttaa.

   

Tuotevastuu

OX-ON A/S vastaa tuotevastuusta tuotevastuulain määräysten mukaan. OX-ON A/S:n tuotevastuuvakuutuksen arvo on 10 000 000 kr.

   

Ylivoimainen este

OX-ON A/S on vapautettu vastuusta, jos virheellinen tai viivästynyt toimitus johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseen esteeseen sisältyy sota, mobilisaatio, kansalliset/paikalliset mellakat ja levottomuudet, hallituksen tai paikallisten viranomaisten interventiot, lakko, saarto tai sulku, vienti- tai tuontikiellot, valuuttarajoitukset, luonnonkatastrofit tai muut äärimmäiset sääolosuhteet, tulipalo ja takavarikot, tietotekniikan tai infrastruktuurin kaatumiset ulkoisen verkkohyökkäyksen vuoksi ja muut olosuhteet, jotka ovat OX-ON A/S:n kohtuullisen hallinnan ulkopuolella.

    

Sovellettavat lait ja oikeuspaikka

Riidat koskien OX-ON A/S:n ja ostajan välisiä sopimuksia ratkaistaan Tanskan lain mukaan Sønderborgin
tuomioistuimessa

Back to Top