Suodatintyypit

Valitse oikea suodatin ja anna itsellesi paras mahdollinen suoja.

   

Valitse oikea suodatin

   

  

On välttämätöntä, että jokaiseen tehtävään valitaan oikea suodatin.

  • Hiukkassuodattimet eivät tarjoa suojaa kaasuilta ja höyryiltä.
  • Kaasu-/höyrysuodattimet eivät suojaa hiukkasilta.

Hiukkassuodatin – mikä se on?


Hiukkaset (P) voivat olla savuhiukkasia, pölyä, nestesumua tai mikro-organismeja, kuten bakteereja tai viruksia. Hiukkassuodattimet poistavat ilmasta kiinteät ja nestemäiset hiukkaset, jotka imeytyvät suodatinten läpi. Ilmanvastus ja siten suodattimen tehokkuus kasvaa hiukkasten lukumäärän kasvaessa.

Hiukkassuodattimia on kolmea tyyppiä:

  • P1 = pienin hyötysuhde
  • P2 = keskimääräinen hyötysuhde
  • P3 = suurin hyötysuhde

Hiukkassuodattimen käyttöikä

Kun hengitysvastus kasvaa epämiellyttävästi, se yleensä tarkoittaa, että suodatin on vaihdettava. Siksi on hyvä pitää aina ylimääräisiä suodattimia varastossa.

  


Kaasu-/höyrysuodatin – mikä se on?


Kaasu-/höyrysuodattimet suojaavat suurimmalta osalta myrkyllisiä höyryjä, samoin kuin orgaanisilta, epäorgaanisilta ja happamilta kaasuilta jne. Työssä käyttämäsi kemikaalityyppi on erittäin tärkeä valittaessa suodatinluokkia – ja tyyppejä.

Suodatinluokkia on kolme:

  • Luokka 1 = pieni kapasiteetti
  • Luokka 2 = keskisuuri kapasiteetti
  • Luokka 3 = suuri kapasiteetti

   

There are six different filter types:

   

   

A

Suojaa orgaanisten liuottimien höyryiltä ja kaasuilta, kun niiden kiehumispiste on
yli 65 °C, esim. VM&P nafta ja tolueeni. Suodatintyypillä A on ruskea värikoodi.

  

 AX

Suojaa orgaanisten liuottimien höyryiltä ja kaasuilta, kun niiden kiehumispiste on enintään 65 ° C. Suodatintyyppi AX on saatavana vain yhdessä luokassa. AX:t ovat kertakäyttöisiä suodattimia, jotka on hävitettävä sinä päivänä, jona niitä käytetään. Suodatintyypillä AX on ruskea värikoodi.

  

A

+ formaldehyde

Suojaa sellaisten aineiden orgaanisilta höyryiltä, joiden kiehumispiste on valmistajan määrityksen mukaan yli 65 °C, sekä formaldehydiltä.

   

B

Suojaa epäorgaanisilta kaasuilta ja höyryiltä, esimerkiksi kloorilta, rikkivedyltä ja syaanihapolta. Suodatintyypillä B on harmaa värikoodi.

   

 E

Suojaa happamilta kaasuilta, esim. rikkidioksidilta. Suodatintyypillä E on keltainen värikoodi.

    

K

Suojaa ammoniakin ja tiettyjen amiinien höyryiltä ja kaasuilta. Suodatintyypillä K on vihreä värikoodi.

    

 HgP3

Suojaa elohopeahöyryiltä ja ‑kaasuilta sekä hiukkasilta. Hg-P3-suodattimilla on punainen/valkoinen värikoodi.

   

  

Useiden eri kaasujen ja höyryjen suodattimilla sekä hiukkasten ja kaasujen yhdistelmillä on värikoodit kullekin tyypille.

  

  

  

   

Aktiivihiili

Kaasu-/höyrysuodattimet sisältävät aktiivihiiltä muutaman millimetrin kokoisina hiilirakeina. Hiilirakeet ovat huokoisia ja niiden sisäpinta on erittäin suuri, johon kaasut ja höyryt voivat sitoutua. Kaikkia kaasuja ja höyryjä ei kuitenkaan voida kiinnittää riittävän tiukasti hiilen pintaan, minkä vuoksi jotkut suodatintyypit sisältävät aktiivihiiltä, joka on kyllästetty kemikaaleilla, jotka voivat sitoa tai muuntaa kaasumaisia/höyrymuotoisia epäpuhtauksia. A- ja AX-suodatintyypit sisältävät vain tavallista puhdasta aktiivihiiltä. Suodattimet, joissa on merkintä B, E tai HgP3, sisältävät kyllästettyä aktiivihiiltä.

    

  

   

Kaasu-/höyrysuodattimien käyttöikä

Kaasu-/höyrysuodattimen käyttöikä määräytyy useiden tekijöiden perusteella. Miltä se suojaa? Mikä on kaasun/höyryn määrä ilmassa? Mikä on käyttäjän ilmankulutus? Mikä on ilmankosteus?

Nämä olosuhteet tunnetaan harvoin varmuudella, ja ne voivat myös vaihdella käytön aikana, joten yleensä suodattimen käyttöikää ei voi laskea etukäteen. Sen sijaan voit käyttää hajuaistiasi alkuvaroituksena. Kun voit haistaa tai maistaa sen, mitä työssäsi käytät, suodatin ei enää suojaa.

  

Näin tehdään suodattimen vaihtoaikataulu:

Kun aloitat uuden suodattimen käytön, kirjaa muistiin, kuinka kauan kestää, ennen kuin alat haistaa jotain suodattimen läpi menevää. Voit esimerkiksi käyttää suodatinta yhden tunnin päivässä, kolme tuntia seuraavana päivänä, kaksi tuntia kolmantena päivänä jne. Jos tämä kokeilu osoittaa, että suodatin kestää esimerkiksi 16 tuntia, aikataulussa pitäisi olla suodattimen vaihto 12 tunnin kuluttua. Tällä tavoin olet lisännyt sopivan 25 %: n turvamarginaalin. Jos voit silti haistaa jotain aiemmin, suodatin on tietenkin vaihdettava välittömästi!


   

Back to Top