Riskiluokat

Henkilönsuojaimet jaetaan riskitekijöiden mukaan kolmeen luokkaan (EU-asetus 2016/425)

 

LUOKKA 1 – eli CAT I

Käsineitä käytetään, kun riski on vähäinen. OX-ONin on kyettävä takaamaan, että tuote täyttää EN 420 -standardin mukaiset suojakäsineille asetetut vaatimukset. 


       

 

LUOKKA 2 – eli CAT II

Käsineitä käytetään, kun riski on keskitasoa. Nämä käsineet on testattava ja tyyppihyväksyttävä EU:n hyväksymässä testauslaitoksessa (OX-ON teettää testit saksalaisella Hansecontrolilla). Käsineissä on oltava kuvamerkinnät, joka kertovat niiden suojaominaisuudet. Jos käsine esimerkiksi on suunniteltu suojaamaan mekaanisilta vaaroilta, siinä on oltava EN388-kuvatunnus – ja sen alla neljä numeroa + kirjain. Nämä numerot ja kirjaimet kertovat testitulokset:

  • Hankauslujuus
  • Viillonkestävyys (Coup-testi)
  • Repäisylujuus
  • Pistonkestävyys
  • Viillonkestävyys (TDM-testi)

 

LUOKKA 3 – eli CAT III

Käsineitä käytetään, kun riski on suuri, esimerkiksi suojana äärimmäisen kuumuudelta, kylmältä tai vaarallisilta kemikaaleilta.

Testauksen, tyyppihyväksynnän ja sertifioinnin lisäksi sovelletaan ankaria jatkuvan laadunvalvonnan vaatimuksia.

Käytä suodatinta tuotehaussa tällä OX-ON-sivustolla nähdäksesi kaikki CAT III -sertifioidut käsineet. 


  


Back to Top