Pidennä putoamissuojaintesi käyttöikää

Kestävyys

Putoamissuojainten suositeltu käyttöikä vaihtelee valmistajan mukaan. Valmistajamme suosittelevat pehmeiksi varusteiksi kutsumiemme varusteiden (kuten hihnat, köysitarraimet, turvaköydet ja pienet väkipyörät ulkoisilla suojaimilla) käyttöiäksi 10 vuotta valmistuspäivästä – edellyttäen, että lakisääteisiä tarkastuksia noudatetaan ja varusteet hyväksytään.

Metallisten putoamissuojainten (väkipyörät ja karabiinit) käyttöikää ei ole rajoitettu. Jos tuote hyväksytään vuosittaisessa tarkastuksessa, sen käyttöä voidaan jatkaa iästä riippumatta.

Hoito ja huolto

Jos putoamissuojaimet ovat pudonneet tai voineet muuten vaurioitua, ne on poistettava käytöstä ja on arvioitava, voidaanko ne korjata vai onko ne hävitettävä. Putoamissuojaimet on lisäksi puhdistettava valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Putoamissuojaimia on suositeltavaa säilyttää pimeässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.

Back to Top