Putoamissuojauksen perusteet

Euroopassa tapahtuu keskimäärin yksi putoamisonnettomuus minuutissa. Siksi korkeuksissa tai syvyyksissä työskenneltäessä on oltava aina varovainen. Esimerkiksi katolla, rakennustelineellä tai kaivossa on aina käytettävä putoamissuojaimia.


Putoamissuojaimet luokitellaan luokkaan III – henkilönsuojaimet kuolemaan johtavia tai vakavia ja korjaamattomia vaaroja vastaan. Putoamissuojaimia käytetään...

  • putoamisten pysäyttämiseen
  • putoamisten ehkäisemiseen
  • ihmisten laskemiseen tai nostamiseen – esimerkiksi siiloissa tai kaivoissa.

Putoamissuojaimia on käytettävä, jos työtä ei muuten voi suunnitella ja toteuttaa yleisestä turvallisuudesta huolehtien, esimerkiksi kiskojen, rakennustelineiden tai matkustajanostinten kanssa.


Putoamissuojaus koostuu kolmesta osasta

Putoamissuojausjärjestelmä koostuu kiinnityspisteestä, kokovaljaasta ja kytkentälaitteesta. Putoamissuojausjärjestelmä ei toimi, jos yksi osista puuttuu. 

  • Kiinnityspiste
  • Kokovaljas
  • Kytkentälaite

Nämä kolme K:ta (kiinnityspiste, kokovaljas ja kytkentälaite) ovat putoamissuojauksen ydin.

 

A) Putoamissuojauksen kiinnityspiste

Kiinnityspiste on kytkentälaitteen yhteyspiste. Kiinnityksen on oltava turvallinen ja kyettävä kestämään vähintään 1 200 kg:n (12 kN:n) vastus. Kiinnityspisteitä on esimerkiksi I-palkeissa, rakennustelineissä ja muissa kiinteissä tai väliaikaisissa rakenteissa. Pysyviä kiinnityspisteitä ovat esimerkiksi silmukkapultit, vaakasuuntaiset johdinjärjestelmät sekä vaakasuuntaiset kiskojärjestelmät. 

Väliaikaisia kiinnityspisteitä ovat esimerkiksi kudottujen hihnojen tai kaapelien kiinnityssilmukat.

Kiinnityspisteen on mahdollisuuksien mukaan oltava pystysuorassa käyttäjän yläpuolella, eikä kiinnityspisteestä tulisi olla mahdollista siirtyä yli 30 asteen kulmassa. Muuten heilurin heilumisvaara on suuri, mikä voi aiheuttaa suuria vaurioita.

 

B) Putoamissuojauksen kokovaljas

Kokovaljas kannattelee käyttäjää ja ottaa tämän turvallisesti vastaan ennen putoamista, putoamisen aikana sekä sen jälkeen. Valjasmalleja on monia ja on tärkeää, että valittu valjas säädetään käyttäjälle sopivaksi.

 

C) Putoamissuojauksen kytkentälaite

Kytkentälaitteita käytetään kokovaljaan ja kiinnityspisteen välillä, ja niitä on saatavana eri muodoissa:

  • Köysitarrain: enintään 2 metriä putoamissuojaimella
  • Väkipyörä: sisäänvedettävällä köydellä ja integroidulla putoamissuojaimella.
  • Putoamisenestoköysi: putoamissuojausjärjestelmä, jonka avulla käyttäjät voivat työskennellä vaarallisella alueella. Köysi ottaa käyttäjän kiinni, jos tämä putoaa (putoamissuojaimen kanssa).
  • Ohjenuora: järjestelmä, joka tukee käyttäjää ja estää samalla käyttäjää pääsemästä vaaralliselle alueelle (ei putoamissuojain).

Back to Top