EN ISO 374 – Suojaa kemikaaleilta

 

Kemikaaleja voi imeytyä ihon läpi, ja pahimmassa tapauksessa ne voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia. Kemikaalisuojakäsineet tarjoavat hyvän suojan kemikaaleilta ja mikrobeilta.

 

Kun valitset käsineitä kemikaalien käsittelyä sisältävään työhön, on tärkeää olla perillä seuraavista asioista:

 1. Mitä kemikaaleja käytetään? Katso kemikaaliluettelo
 2. Kuinka haitallinen kemikaali on?
 3. Kuinka kauan työ kestää?
 4. Kauanko käsine kestää aineen pääsemättä läpi? - Katso taulukko osasta 3

Kemikaalisuojakäsineet – 10 vinkkiä

 • Tarkista kemiallisen käyttöturvallisuustiedotteen kohta 8. Suojauksesta on yleensä suositus.
 • Vaihda suojaimia usein ja vähintään päivittäin. Harkitse kaksia käsineitä, jolloin alimpana on kertakäyttöiset kemikaalisuojakäsineet
 • Huolehdi, ettei nestettä valu hihasta käsineeseen tai päinvastoin
 • Jos käsine on vaurioitunut, se on vaihdettava välittömästi
 • Huomaa, että kemikaali voi vaikuttaa käsineeseen vielä käytön päätyttyä
 • Muista, että yhdeltä kemikaalilta suojaava käsine ei automaattisesti suojaa muilta kemikaaleilta tai kemiallisilta seoksilta
 • Tarkkaile ympäristöä. Korkea lämpötila ja paine vaikuttaa käsinemateriaaliin enemmän
 • Huomaa, että ainetta voi tihkua käsineen läpi ilman, että se on silmin havaittavissa
 • Kun riisut käsineet, varo, ettei kemikaaleja pääse iholle. Käännä ne nurin riisuessasi.
 • Huomaa, että käsineissä voi olla kemikaaleja käytön jälkeen. Sulje ne laatikkoon ja estä näin muiden joutuminen kosketuksiin niiden kanssa.

Kemikaalisuojakäsineet – Kiinnitä erityistä huomiota kemiallisten aineiden seoksiin

Se, että käsine on sertifioitu ja hyväksytty kemikaaleilta suojaavaksi, ei tarkoita, että se estäisi pitkän aikaa kaikkien kemikaalien läpipääsyn. Käytössä olevissa testeissä käsineet altistetaan vain rajatulle määrälle kemikaaleja, ja siksi on oltava erityisen varovainen käsiteltäessä eri kemikaalien seoksia.

Kun useita kemikaaleja sekoittuu keskenään, käsineen läpitunkeutumisaika voi muuttua merkittävästi. Siksi läpitunkeutumisaikoihin on suhtauduttava varauksella.

EN ISO 374:2016 = Viisiosainen EU-standardi kemikaaleilta suojaaville käsineille

Standardi koostuu nyt viidestä osasta:


Katso video standardista EN ISO 374:2016

OSA 1: EN ISO 374-1:2016 – Sanasto ja kemiallisten vaarojen torjuntaa koskevat vaatimukset

Osa 1 = Luettelo testeissä käytetyistä kemikaaleista. Vuonna 2016 standardia EN 374:2003 laajennettiin käsittämään kuusi uutta ainetta, joten nykyisin testauksessa käytetään yhteensä 18:aa kemikaalia (A–R). Tässä yhteydessä standardin nimi muutettiin muotoon EN ISO 374:2016.


Katso koko kemikaaliluettelo

 

Kun käsinettä testataan, se saa tyyppikirjaimen A, B tai C.

 • (kuva) Tyyppi A = Suojakäsineet, jotka suojaavat vähintään 30 minuuttia vähintään kuudelta kemikaalilta.
 • (kuva) Tyyppi B = Suojakäsineet, jotka suojaavat vähintään 30 minuuttia vähintään kolmelta kemikaalilta.
 • (kuva) Tyyppi C = Suojakäsineet, jotka suojaavat vähintään 10 minuuttia vähintään yhdeltä kemikaalilta.

Osa 2 = EN ISO 374-2:2016 – Läpitunkeutumiskestävyyden määritys

Osa 2 sisältää testausmenetelmät ja vaatimukset reikien esiintyvyyden arviointiin. Näytteiden valinnassa noudatetaan standardia ISO 2859. Jos käsineet ovat testin mukaan vähintään tasoa 2, ne ovat myös tehokas suoja bakteereilta, viruksilta ja sieniltä.

Jos käsineiden virussuojaa testataan, testeissä on noudatettava standardia ISO 16604.

 

Suoritustaso

AQL (hyväksytty laatutaso) Tarkastustaso

Taso 3

     < 0.65%     G1

Taso 2

     < 1.5%   G2

Taso 1

     < 4.0%     S4

 

Osa 3 = EN 16523-1:2015 – Suojan määritys nestemäisiltä kemikaaleilta jatkuvassa kosketuksessa

Osassa 3 määritetään eri kemikaalien läpitunkeutumisaikaa koskevat vaatimukset, kun käsine altistetaan eri aineille. Aikaisemmin testi oli nimeltään EN 374-3, mutta vuonna 2015 se muutettiin yhteiseksi EN-standardiksi kemikaalien kanssa kosketuksiin joutuville materiaaleille riippumatta siitä, ovatko ne käsineitä tai vaatteita.

Läpitunkeutumisaika (permeaatio) ilmoitetaan suojausasteella 1–6. Läpitunkeutumisaika mitataan minuuttteina: mitä pienempi suojanumero, sitä lyhyempi on kemikaalin tunkeutumisaika.

 

Suojausaste Läpitunkeutumisaika minuutteina
1 > 10 min.
2 > 30 min.
3 > 60 min.
4 > 120 min.
5 > 240 min.
6 > 480 min.

 

Osa 4 = EN ISO 374-4:2016 – Kemikaalien aiheuttaman hajoamisen kestävyyden määritys

Osa 4 käsittelee käsineiden kemikaalikestävyyttä. Kun materiaali altistetaan eri aineille, sen rakenne alkaa hajota. Se voi turvota, haurastua, muuttaa väriä tai muotoa. Tämä tarkoittaa, että myös suojaavat ominaisuudet muuttuvat eikä käsine ei enää tarjoa aiottua suojaa.

Samoja kemikaaleja, joita käytetään läpitunkeutumisominaisuuksien arviointiin, käytetään myös arvioitaessa käsineen hajoamiskestävyyttä samojen aineiden suhteen.

Testeissä mitataan prosenttiosuuksia. Ihannetilanteessa prosenttimäärä olisi 0, mikä tarkoittaa "ei muutosta". Jos prosenttiosuus kasvaa, se tarkoittaa, että käsine on kovettunut, ja jos prosenttiosuus laskee, se tarkoittaa, että käsine on pehmennyt.

 

Osa 5 = EN ISO 374-5:2016 – Sanasto ja mikrobivaarojen torjuntaa koskevat vaatimukset

(kuva) Osa 5 on lisäys vuonna 2016 luotuun standardiin. Siinä arvioidaan käsineen tarjoamaa suojaa viruksilta, bakteereilta ja sieniltä/homeelta.

Jos käsine on 40 cm pitkä tai pidempi, myös varren on täytettävä viruksien permeaatiota ja läpitunkeutumista koskevat vaatimukset, jos käsineen on ilmoitettu suojaavan viruksilta.

Back to Top